ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΩΝ

Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνονται τα κάτωθι:

Βάση του άρθρου 66 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

Στους παραβάτες των διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών, δύνανται να υποβάλλουν τις αντίστοιχες καταγγελίες τους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (www.gge.gov.gr,  τηλ. 2103893000).