Με αποφάσεις του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, Χαρ. Πόζογλου που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, εγκρίθηκαν προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε υπηρεσίες της Μαγνησίας.

Για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκοπέλου, αποφασίστηκε η πρόσληψη τεσσάρων ατόμων στην ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης και δύο άτομα στην ειδικότητα οδηγού.

Για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δρυμώνα, προσλαμβάνονται ένα άτομα στην ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης και τρία άτομα στην ειδικότητα οδηγού.

Για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλοννήσου εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός ατόμου στην ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης.

Για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκιάθου, εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών ατόμων ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης.

Τέλος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, προσλαμβάνονται ένα άτομο στην ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης, δύο άτομα στην ειδικότητα οδηγού και ένα άτομο στην ειδικότητα πυροφύλακα.

Η διάρκεια απασχόλησης έκαστου των προσληφθέντων δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες, σύμφωνα και με τις λοιπές προβλέψεις της αντίστοιχης ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού και μέχρι εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου. Επίσης, οι προσληφθέντες θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση εργασίας.