Στην πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας 8 μηνών των κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης από αύριο Τρίτη 28/7/2020 έως και 27/3/2021 ενέκρινε η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Σκιάθου.