Προγραμματική σύμβαση θα συνάψει ο Δήμος Σκιάθου και η ΔΕΥΑ Σκιάθου με αντικείμενο τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Η προγραμματική σύμβαση έχει σκοπό την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑ για την άμεση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η ΔΕΥΑ Σκιάθου έχει τροποποιήσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να περιλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων.

 

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαία και λόγω του κινδύνου διαρροών από το κύτταρο του ΧΥΤΑ προς την κάτω πλευρά του ρέματος, με πολύ σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Η ΔΕΥΑΣ έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υποδομή για την εκτέλεσή της.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αναστασία Φιλαρέτου και Νικόλαος Γιαμαρέλος καταψήφισαν τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης δηλώνοντας «αφού σημειώσουμε την πλημμελή λειτουργία του ΧΥΤΑ, που καταγράφουμε ως παράταξη με στοιχεία δικά μας, αλλά και με πλήρεις αναφορές συμπολιτών μας από τον Σεπτέμβριο του 2019 και που θα δημοσιεύσουμε, εκφράζουμε τον προβληματισμό μας όσον αφορά στη δυνατότητα σωστής λειτουργίας του ΧΥΤΑ από τη ΔΕΥΑΣ, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΣ βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και τα 150.000 ευρώ δεν θα τη βοηθήσουν, αφού αναλαμβάνει ένα πολύ δύσκολο έργο χωρίς το απαραίτητο προσωπικό».

Όπως ανέφεραν οι δημοτικοί σύμβουλοι, η ΔΕΥΑΣ θα αναγκαστεί να προβεί σε νέες προσλήψεις επιβαρύνοντας δυσανάλογα τη μισθοδοσία της και τα λοιπά έξοδά της σε σχέση με τα έσοδα που θα έχει. Παράλληλα σημείωσε ότι αναμένεται σύντομα η έναρξη των πέντε έργων του πρώην δημάρχου κ. Πρεβεζάνου, οπότε η σωστή παρακολούθηση αυτών θα αυξήσει το ήδη επιβαρυμένο και σοβαρό έργο της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, η ΔΕΥΑ Σκιάθου αναλαμβάνει να έχει υπό την άμεση εποπτεία της και να ελέγχει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, να εκτελεί τακτικά ή και σε ημερήσια βάση, μια σειρά από χειρισμού, επιτηρήσεις, συντηρήσεις και ελέγχους. Επίσης θα διατηρεί σε καλή κατάσταση τις παραδοθείσες από τον Δήμο εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ, θα απασχολεί και θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται η αρτιότητα υλοποίησης των εργασιών και θα κοινοποιεί στον Δήμο τα τιμολόγια χρέωσης και τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη των εργασιών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρία χρόνια και σημειώνεται ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, είναι 186.773,46 ευρώ ετησίως με ΦΠΑ.