Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ενέκρινε τη συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία «ΤUI HELLAS, ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΝΤΕΣΤΙΝΕΪΣΟΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΓΚΡΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Η έγκριση δίνεται μεταξύ άλλων με αφορμή τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4601/19 και τις από 12/3/2020 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών.