Ομόφωνα θετικά εγκρίθηκε από το Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών κατά την συνεδρίαση του στις 30/12/2020 η προκήρυξη της Ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Β. Σποράδων με 3 δρομολόγια την εβδομάδα κατά την θερινή περίοδο. Συνολικά το Ε/Γ – Ο/Γ πλοίο θα δρομολογηθεί για 22 εβδομάδες έναντι μισθώματος 125,00 ανά ναυτικό μίλι συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης με ποσοστό της τάξεως των 10% λόγω αλλαγής τύπου καυσίμου από 01/01/2020.