Με απόφαση που υπέγραψε χθες ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός παραχωρεί στο ∆ήµο Σκιάθου το δικαίωµα εκτέλεσης συγκοινωνίας στην άγονη γραµµή «Σκιάθος – Ασέληνος, Αεροδρόµιο, Ξάνεµος, Καλύβια, Ευαγγελίστρια».
Τα δρομολόγια της γραμμής θα εκτελούνται µε δύο λεωφορεία ∆.Χ., υπεραστικού τύπου, µέχρι 43 θέσεων.
Στο Δήμο Σκιάθου δίνεται προθεσμία τριών μηνών κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Π.∆. 967/79, εντός της οποίας θα πρέπει να προβεί στην αγορά των δύο λεωφορείων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υπεραστικού τύπου, µέχρι 43 θέσεων και να προσκοµίσει αυτά, µαζί µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, έτοιµα προς επιθεώρηση, ταξινόµηση και χορήγηση των κατά το νόµο απαιτούµενων στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια δηµόσιας χρήσεως και πινακίδων).