Και γιατί άλλωστε; Να διορθωθεί τι και με ποιο τρόπο;
Όλες οι επαναστάσεις καταλήγουν στην κατάκτηση της ανεγκέφαλης, Κυρίας. Της Εξουσίας.
Αυτή η κατάκτηση, ως γνωστόν, δημιουργεί Δίκαιον, μακράν των ονειρικών στόχων μιας επανάστασης. Οι άνθρωποι που προκύπτουν από μια επανάσταση, περιέχουν τα ίδια συστατικά με τους αποχωρήσαντες ή τους ηττηθέντες. Η καταπίεση ευνοεί την αντίσταση και την ψυχική υγεία.
Η επιτυχία και η επικράτηση κάνει ν’ αναβιώσει η εγωπάθεια, ο απολυταρχισμός, ο συγκεντρωτισμός και η απανθρωπιά.”
[Μ.Χατζιδάκις]