ΠΟΣΟ 3,9 εκ. € ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | δείτε τα ποσά που λαμβάνουν τα νησιά των Β. Σποράδων |

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών

Ποσό 3.930.595 € κατανέμεται από το υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της Μαγνησίας, ως εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου στην Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το υπουργείο διαθέτει συνολικά στους Δήμους ποσό 213.875.000 €, που αποτελεί την όγδοη από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν στους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων- έργων των Δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.

Για τους Δήμους του Νομού Μαγνησίας προβλέπεται η απόδοση των εξής ποσών: Για το Δήμο Αλμυρού 455.605,82 €, για το Δήμο Αλοννήσου 129.377,66 €, για το Δήμο Βόλου 2.498.432,93 €, για το Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 161.156,73 €, για το Δήμο Ρ. Φεραίου 261.285,66 € και για το Δήμο Σκοπέλου 154.296,92 €.

Για το Δήμο Ν. Πηλίου παρακρατήθηκε ποσό 27. 849 € και θα αποδοθεί ποσό 270.444 € και για το Δήμος Σκιάθου έγινε κράτηση του συνόλου του ποσού 180.268 €, βάσει του άρθρου 2 του Ν.4079/2012, όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργού.