Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου προκήρυξε δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για τις μισθώσεις των σχολικών κυλικείων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου στο νησί για διάστημα έξι χρόνων.
Οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Γυμνασίου Σκοπέλου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 18.00 για το κυλικείο του Γυμνασίου και στις 19.00 για το κυλικείο του Γενικού Λυκείου.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους θα γίνει μέσω
των διευθυντών των σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι
για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Σκοπέλου, θα
απευθύνονται στη διευθύντρια του ανωτέρω σχολείου Κυριακή Θεοδώρου
και οι ενδιαφερόμενοι για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γενικού
Λυκείου Σκοπέλου, θα απευθύνονται στη διευθύντρια του ανωτέρω σχολείου Αλεξία Καπραβέλου, οι οποίες θα διαβιβάζουν τους ενσφράγιστους φακέλους στη Σχολική Επιτροπή. Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία διευθύνσεων των σχολείων (Γυμνάσιο Σκοπέλου τηλ. 2424022127 και Γενικό Λύκειο Σκοπέλου τηλ. 2424022320)
κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.