ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 | ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το νέο έτος |

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Η στρατηγική τουριστικής προώθησης για το 2017

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2017.

Η Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται και διαμορφώνονται στην τουριστική αγορά και τον ανταγωνισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και τις επιμέρους προτάσεις και εξειδικευμένες ανάγκες των δήμων και των φορέων του ευρύτερου τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας, καλείται να αναζητήσει και να εφαρμόσει μια αναπτυξιακή στρατηγική, που θα αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και θα δημιουργεί συνεχώς νέα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και των επιμέρους περιφερειακών ενοτήτων.

Επιδίωξή είναι, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων αυτών μέσα από ευρείες συνέργειες για την εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την επίτευξη των κοινών  στόχων.

Η στρατηγική τουριστικής προβολής που προτείνεται να ακολουθηθεί, όπως αυτή διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς της Θεσσαλίας, είναι ανάγκη να στηρίζεται στο τοπικό στοιχείο, τη μοναδικότητα, την ποικιλομορφία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τόσο των τουριστικών προορισμών της Θεσσαλίας και των θεσσαλικών προορισμών μέσα από την ενίσχυση πρωτοβουλιών, τοπικών συνεργειών και στοχευόμενων δράσεων, που θα καλύπτουν τις εξειδικευμένες και ξεχωριστές ανάγκες προβολής της κάθε περιφερειακής ενότητας, οι οποίες θα εντάσσονται στην ευρύτερη περιφερειακή στρατηγική που θα εξυπηρετεί το περιφερειακό πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Δράσεις που θα αναδεικνύουν τις ευρύτερες υποδομές της περιοχής στον τομέα των μεταφορών – συγκοινωνιών, θα προωθούν και θα προβάλλουν ειδικές- εναλλακτικές μορφές τουρισμού και προτάσεις για ειδικό κοινό (π.χ. θαλάσσιος, χειμερινός, φυσιολατρικός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός συνεδριακός τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας, νεόνυμφων κοκ). Δράσεις που θα αξιοποιούν το πολιτιστικό απόθεμα του τόπου, θα συνδέουν τον τουρισμό με την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα, τη μυθολογία, την ιστορία, τα τοπικά προϊόντα, τους κατοίκους και τις ασχολίες τους με κάθε γνήσιο και αυθεντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη Θεσσαλία ως τουριστικό προορισμό στο σύνολό της.

Στόχοι και προτεραιότητες για το 2017

-Αύξηση του μεριδίου της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της Θεσσαλίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με τη διατήρηση των παλαιών αγορών και την αναζήτηση νέων για την προσέλκυση Ελλήνων και ξένων τουριστών υψηλού επιπέδου.

-Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την υλοποίηση των στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό έργων υποδομής με έμφαση στον τομέα των μεταφορών και των δικτύων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας.

-Την προώθηση των συνεργιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών δικτύων με βάση τους τουριστικούς προορισμούς της Θεσσαλίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

-Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και άμβλυνση της εποχικότητας του τουριστικού επαγγέλματος με διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως:

-Θαλάσσιος τουρισμός-τουρισμός κρουαζιέρας.

-Συνεδριακός τουρισμός- ταξίδια κινήτρων

– Τουρισμός πόλεων-city breaks.

– Αθλητικός τουρισμός (αθλητικά κέντρα και αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδηλασία, σκοποβολή, κ.λ.π.)

– Χειμερινός τουρισμός (χιονοδρομικά κέντρα, χειμερινές δραστηριότητες στη φύση).

– Μαθητικός-εκπαιδευτικός τουρισμός.

-Τουρισμός Φύσης-Οικοτουρισμός-περιπατητικός τουρισμός (Μονοπάτια, θαλάσσιο πάρκο, περιοχές natura, δραστηριότητες στη φύση-τοπικά προϊόντα).

-Ο πολιτιστικός τουρισμός (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία, λαογραφία, ήθη-έθιμα και παραδόσεις, γαστρονομία, πολιτισμικές εκδηλώσεις κ.λ.π.).

– Θρησκευτικός τουρισμός.

-Γαστρονομικός τουρισμός και οινοτουρισμός

– Ιαματικός τουρισμός-spa.

– Καταδυτικός Τουρισμός (προβολή σε ειδικά περιοδικά).

-Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις

-Συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις ειδικών-εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στο camping, caravan κλπ.

– Συμμετοχή σε εκθέσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αφορούν τουρισμό τρίτης ηλικίας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Α. Συνεργασίες με Φορείς του Τουρισμού.

Βασική επιδίωξη είναι η συνεργασία με τα Γραφεία του Ε.Ο.Τ. και τις Ελληνικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό αλλά κυρίως με ξένους Τουριστικούς Οργανισμούς, Τ.Ο.s, ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, δημοσιογράφους και Φορείς του ευρύτερου τομέα του τουρισμού για την από κοινού υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής του τουριστικού μας προϊόντος σε επιλεγμένες αγορές – στόχους.

Το βασικό πλαίσιο συνεργασίας και οι τομείς κοινών δράσεων θα καθορίζονται μέσω Συμφώνων Συνεργασίας όπου ο κάθε ένας εταίρος θα καλύπτει το κόστος των δράσεων που επιλέγει να υλοποιήσει.

Β. Επιχειρηματικές αποστολές, παρουσιάσεις και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Σε συνεργασία με τις ελληνικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό, ξένους τουριστικούς οργανισμούς, αεροπορικές εταιρείες, αλλά και με κινητοποίηση όλων των τοπικών Φορέων (όπως Δήμοι, Επιμελητήριο, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ενώσεις και Σύλλογοι ιδιοκτητών καταλυμάτων, και λοιποί σύλλογοι και επαγγελματίες του τουρισμού) προτείνεται η διοργάνωση παρουσιάσεων, workshops και άλλων εκδηλώσεων εκτός περιόδου εκθέσεων ή κατά τη διάρκεια αυτών προκειμένου να ενισχυθεί η εικόνα της περιοχής μας σε συγκεκριμένες τουριστικές αγορές αλλά και για την προσέλκυση πτήσεων στα αεροδρόμια Σκιάθου και Ν. Αγχιάλου.

Παράλληλα θα επιδιώκεται οι εκδηλώσεις αυτές να στοχεύουν στη σύνδεση του τουρισμού με την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής και να συνοδεύονται από επιχειρηματικές αποστολές αντίστοιχων κλάδων.

Προτείνεται η διοργάνωση παρουσιάσεων – εκδηλώσεων σε επιλεγμένες αγορές- στόχους του εξωτερικού, όπως στην Ιταλία, την Τουρκία (Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη), το Βέλγιο, τη Ρωσία, την Κύπρο, την Μ. Βρετανία, την Ολλανδία, το Ισραήλ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Σκανδιναβικές και Βαλκανικές χώρες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτιμηθεί ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση της παρουσίας.

Ανάλογες διοργανώσεις είχαν πραγματοποιηθεί και κατά το παρελθόν με απόλυτη επιτυχία.

Γ. Διαφημιστική προβολή – καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Για την προβολή των τουριστικών προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών, των υποδομών και γενικά των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας, ενδείκνυται η δημοσίευση στοχευμένων άρθρων και αφιερωμάτων σε συνδυασμό με φωτογραφικό υλικό, σε ευρείας κυκλοφορίας περιοδικά ή εφημερίδες του εξωτερικού καθώς και στον ηλεκτρονικό Τύπο.

Το περιεχόμενο των άρθρων αυτών θα αφορά τόσο στον τουρισμό όσο και σε άλλους τομείς που ενδέχεται να αποτελέσουν πόλο έλξης για επισκέπτες υψηλού επιπέδου (σημαντικές διοργανώσεις στον τομέα του αθλητισμού, της τέχνης, του πολιτισμού, κλπ).

Επιπλέον ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των χρηστών του διαδικτύου το καθιστούν ως ένα από τα ισχυρότερα και αμεσότερα μέσα επικοινωνίας.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η διαφημιστική καταχώρηση:

-Σε διάφορα έντυπα τουριστικών πρακτόρων, γραφείων ταξιδιών,

αεροπορικών εταιρειών (inflight magazines) κλπ καθώς και στα

ηλεκτρονικά μέσα προβολής που διαθέτουν.

-Σε ιστοσελίδες και portals, σε δημοφιλείς μηχανές κρατήσεων (booking engines) και σε μηχανές αναζήτησης ευρείας χρήσης με την αγορά χώρου και χρόνου σε αυτά.

-Σε έντυπα που εκδίδουν τα γραφεία του Ε.Ο.Τ., στο εξωτερικό.

– Σε έντυπα που εκδίδουν σύλλογοι της Ομογένειας.

-Στους ετήσιους καταλόγους τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού που εξειδικεύονται με πακέτα για την περιοχή μας.

Δ. Διαφημιστική προβολή σε τηλεοπτικούς-ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η τηλεόραση ως μέσο επικοινωνίας εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη κάλυψη σε επίπεδο αγοράς, όμως το κόστος αναμετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ωστόσο θα μπορούσε να γίνει η προβολή της περιοχής σε επιλεγμένους ραδιοφωνικούς ή και τηλεοπτικούς σταθμούς του εξωτερικού έμμεσα με δωρεάν χορηγίες λχ πακέτων διακοπών σε συνεργασία με τις τοπικές Ενώσεις Ξενοδόχων.

Επιπλέον προτείνεται η διαφημιστική προβολή μέσα από φιλοξενίες συνεργείων τηλεοπτικών εκπομπών κάτι που έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία και στο παρελθόν με Ιταλικούς, Αγγλικούς, Γαλλικούς, Γερμανικούς, Ολλανδικού και άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς οι οποίοι πραγματοποίησαν τα τηλεοπτικά γυρίσματα των εκπομπών και των διαφόρων αφιερωμάτων τους στην περιοχή.

Ε. Λοιπές προωθητικές ενέργειες διαφημιστικής προβολής.

Προτείνεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και βιντεοταινίας παρουσίασης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας σε σταθμούς επιβατών, σε πτήσεις εξωτερικού και λοιπά μέσα μεταφοράς επιβατών.

ΣΤ. Συμμετοχή σε διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητες που τέθηκαν όπως επίσης τη χώρα διοργάνωσης, το προφίλ και την επισκεψιμότητα των διεθνών τουριστικών εκθέσεων, τον αριθμό των συνεκθετών/ συμμετεχόντων, τη δυνατότητα προσέγγισης σημαντικών εταίρων, τις αεροπορικές συνδέσεις με ευρωπαϊκούς κ.ά προορισμούς, τις προτάσεις των Φορέων και τους δεδομένους οικονομικούς πόρους, προτείνεται η συμμετοχή σε μεικτές, επαγγελματικές και ειδικές θεματικές διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στις ακόλουθες τουριστικές αγορές- στόχους: Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Σκανδιναβικές χώρες, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Σλοβακία κλπ.

Ζ. Διεθνείς Φιλοξενίες.

Οργάνωση-συνδιοργάνωση φιλοξενιών μέσω ταξιδιών γνωριμίας και εξοικείωσης (fam-trip, press-trip) δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων, travel & tourist bloggers, στελεχών αεροπορικών εταιρειών κλπ ειδικών του τουριστικού κλάδου από σημαντικές αγορές ενδιαφέροντος όπως Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία, Σκανδιναβία, Ρωσία, Βαλκανικές χώρες κα.

Η αποτελεσματικότητα και τα οφέλη από τη διοργάνωση ταξιδιών γνωριμίας και εξοικείωσης εκτιμάται ότι θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το ιδιαίτερα μικρό κόστος πραγματοποίησής τους, ενώ η δημοσιότητα από την όλη διοργάνωση, δύναται να είναι αξίας πραγματικής – κλασικής διαφήμισης, ύψους πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Παρόμοιες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Α. Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού.

Β. Διοργάνωση έκθεσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων στη Φύση.

Γ. Διαφημίσεις – καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Δ. Διαφημίσεις σε τηλεοπτικούς – ραδιοφωνικούς σταθμούς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

α. Προβολή υποδομών.

Στους στόχους της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα επόμενα έτη θα πρέπει να γίνεται κατανοητό πως ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η αποπεράτωση μεγάλων και μικρών έργων υποδομής αναδεικνύουν το ίδιο το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας, το κοινωνούν στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας και το κάνουν εύκολα προσβάσιμο, αρκεί αυτό να προβληθεί σωστά και στοχευμένα.

Στο πλαίσιο προβολής των υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας εντάσσονται οι ακόλουθες ειδικές δράσεις:

-Προβολή των αεροδρομίων Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και της ευρύτερης περιοχής με διαφημιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, διοργάνωση παρουσιάσεων, συμμετοχή σε ειδικές θεματικές εκθέσεις, παραγωγή έντυπου υλικού, διοργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων και λοιπές προωθητικές ενέργειες.

– Προβολή του λιμανιού του Βόλου και των λιμανιών Σκιάθου-Σκοπέλου και Αλοννήσου, σαν προορισμούς κρουαζιέρας με συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις, παραγωγή ενημερωτικού υλικού, οργάνωση παρουσιάσεων κλπ.

– Προβολή της Λίμνης Πλαστήρα, ως τουρισμός φύσης- οικοτουρισμός – τουρισμός αναψυχής π.χ. ψάρεμα στη λίμνη και μαθητικός εκπαιδευτικός τουρισμός π.χ. επισκέψεις στον βοτανικό κήπο Νεοχωρίου.

-Προβολή των Μετεώρων, του Ολύμπου, του Κισσάβου, του Πηλίου και της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου.

-Προβολή όλων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την παραγωγή ή προμήθεια έντυπου ή ηλεκτρονικού καταλόγου, οργάνωση παρουσιάσεων κλπ.

-Προβολή συνεδριακών αιθουσών-εγκαταστάσεων και δυνατοτήτων με την παραγωγή ειδικού έντυπου ή ψηφιακού καταλόγου για την προσέλκυση συνεδρίων – ταξιδιών κινήτρων στην Θεσσαλία.

– Κάθε άλλη στοχευμένη δράση που θα εκτιμηθεί ότι συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή.

β. Παραγωγή, ανατυπώσεις και προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό είναι απαραίτητο μέσο για την προβολή, κυρίως σε εκθέσεις, σε συνέδρια κ.λ.π.

Προτείνονται:

-Η αξιοποίηση και ανατύπωση σε διάφορες γλώσσες και σε ικανό αριθμό αντιτύπων του υπάρχοντος υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του τουριστικού DVD, των διαφημιστικών τσαντών, των αφισών, του χάρτη καθώς και κάθε άλλου προωθητικού υλικού που είχε δημιουργηθεί μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων μετά από επικαιροποίηση των στοιχείων.

– Η αναπαραγωγή των γενικών εντύπων και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων, σε διάφορες γλώσσες.

– Αναπαραγωγή των θεματικών εντύπων και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων και κάθε άλλου εντύπου σε διάφορες γλώσσες και σε ικανές ποσότητες.

-Παραγωγή τουριστικού dvd της Περιφέρειας Θεσσαλίας

– Αναπαραγωγή διαφημιστικών αφισών διαφόρων θεμάτων και μεγεθών.

-Σχεδίαση – αναπαραγωγή ή προμήθεια διαφημιστικών τσαντών.

– Παραγωγή ή προμήθεια τουριστικού χάρτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

-Αναπαραγωγή ή προμήθεια ειδικού πεζοπορικού χάρτη τουριστικών προορισμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

-Παραγωγή νέου γενικού πληροφοριακού εντύπου για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να διανέμεται στα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τους σταθμούς μετακίνησης επιβατών κλπ.

-Παραγωγή νέων θεματικών εντύπων όπως ενδεικτικά αναφέρονται, έντυπα για τον συνεδριακό τουρισμό και τα ταξίδια κινήτρων, για τον θρησκευτικό τουρισμό, για τον μαθητικό – εκπαιδευτικό τουρισμό, για τον πολιτιστικό τουρισμό (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία, τόποι λατρείας, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες κ.λπ.), για τον θαλάσσιο τουρισμό-τουρισμό κρουαζιέρας, τον καταδυτικό τουρισμό, για τον αθλητικό τουρισμό και τις δραστηριότητες στη φύση, για την προβολή της τουριστικής και παραγωγικής φυσιογνωμίας της περιοχής (φύση – δραστηριότητες), για τη γαστρονομία και τα προϊόντα της περιοχής κλπ σε διάφορες γλώσσες.

– Παραγωγή ή προμήθεια φωτογραφικού λευκώματος για τη Περιφέρεια Θεσσαλίας.

-Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπου για την γαστρονομία της Θεσσαλίας.

-Παραγωγή και εκτύπωση καταλόγου (έντυπη ή ψηφιακή μορφή) με τα ξενοδοχεία της Θεσσαλίας στα ελληνικά και αγγλικά και άλλες γλώσσες.

-Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπου με το οποίο θα αναδειχθεί η πολιτιστική  κληρονομιά όπως αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαίο Θέατρο), μνημεία, μουσεία, Πινακοθήκες κ.λ.π. σε Ελληνικά και Αγγλικά

– Προμήθεια εξειδικευμένων εκδόσεων όπως ημερολογίων, ειδικών αφιερωμάτων, φωτογραφικών λευκωμάτων, βιβλίων, καταλόγων καταλυμάτων (ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων κλπ), τουριστικών οδηγών και διαφόρων εντύπων.

-Σχεδιασμός και παραγωγή αφισών, χαρτών και καρτ-ποστάλ, καθώς επίσης και ενός χάρτη τσέπης.

– Σχεδίαση – παραγωγή ή προμήθεια φακέλου-ντοσιέ

-Παραγωγή φακέλων αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων, καρτών κλπ

-Ψηφιοποίηση έντυπου πληροφοριακού υλικού και δημιουργία e-books για διάφορες χρήσεις.

-Προμήθεια φωτογραφικού υλικού.

γ. Διαδίκτυο και τουριστική ιστοσελίδα

– Αποστολή ενημερωτικών newsletters σε τακτικά χρονικά διαστήματα σε δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες, μεγάλες πύλες του διαδικτύου και κάθε ενδιαφερόμενο που θα εγγράφεται στα newletters.

– Διαφημιστική προβολή των ιστοσελίδων

www.gothessaly.gr

www.magnesia-tourism.gr

www.volosairport.gr

www.thessalyairport.gr

www.newanchialosairport.gr

με banners και links σε διάφορες πύλες του διαδικτύου.

-Τεχνική υποστήριξη των ιστοσελίδων, επικαιροποίηση των στοιχείων τους και εμπλουτισμός με νέο περιεχόμενο, ανανέωση domain name, υπηρεσίες φιλοξενίας, μεταφράσεις κειμένων, αποστολή newsletters κλπ.