Πότε….Κυριακή………………17.03.2019

Ώρα…..11.00……………..…….

Σημείο συνάντησης…………Φούρνος Ντάνος

Διαδρομή………………….……17 Ρέμα Γανοτί – Ρέμα Λεχούνι – Νικοτσάρας – Καλύβια

Διάρκεια………………….….3 ώρες

Πικνίκ…….Αγ. Σπυρίδων

Παρατήρηση………………...

Walking with F.O.S.

When…Sunday………….17.03.2019

Time……11.00 o clock

Meetingpoint… Bakery Danos

Route……17 Ganoti stream – Lechouni stream – Nikotsaras – Kalivia

Duration…… 3 hours

Piknik……Ag. Spiridon

Notes… ………………..

For more infos call Ortwin 6972705416