Πότε….Κυριακή………………10.03.2019

Ώρα…..11.00……………..…….

Σημείο συνάντησης…………Ακρόπολης

Διαδρομή………………….……21…Αγ. Αναστασία – Βρύση Αγγάλου – Αγ. Αλέξανδρος

Διάρκεια………………….…2,5 ώρες

Πικνίκ…….Αγ. Αλέξανδρος

Παρατήρηση………………...Θέλουμε αυτοκίνητα

_____________________________

When…Sunday………….10.03.2019

Time……11.00 o clock

Meetingpoint…Akropolis

Route……21…Ag. Anastasia – Spring Aggalou – Ag. Alexandros

Duration…… 2,5  hours

Piknik……Ag. Alexandros

Notes… ………………..We need cars

For more infos call Ortwin 6972705416