ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 7μ.μ.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας φιλοξενεί την ερχόμενη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00, παρουσίαση με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων». Η παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου.

epimelhthrioΣτην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να ιδρύσει φορέα πιστοποίησης για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία, καθώς και παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου ενώ αξίζει να προστατευθούν.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μελών του και της οικονομίας διευρύνει τις δραστηριότητές του και καλύπτει σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η εξειδίκευση και η πιστοποίηση έχουν σημαντικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, της γνώσης και της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα.

Την παρουσίαση θα κάνει ο Διευθυντής του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης, κ. Άγγελος Τόλκας.