Παρεμβάσεις πραγματοποιεί ο Δήμος Σκιάθου σε διάφορα σημεία του νησιού ξεκινώντας από την κύρια αρτηρία που οδηγεί στο κέντρο του νησιού δηλαδή στην περιφερειακή οδό λίγο πάνω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Η τακτοποιήσει οικοπέδων καθώς κλαδιών και χόρτων που δυσχέραναν την κυκλοφορία πεζών ακόμα και οχημάτων με κίνδυνο ατυχήματος είναι σε προτεραιότητα. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου

Ν.Τ