Στο λιμάνι της Σκιάθου το Ασθενοφόρο της Αλοννήσου που θα παραχωρηθεί στο Κ.Υ. Τρικερίου για 2 έτη
Με έγγραφο του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φ. Σερέτη αποφασίστηκε η παραχώρηση για δύο χρόνια, ενός ασθενοφόρου από την Αλόννησο στο Τρίκερι.
Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίνεται η παραχώρηση για δύο έτη, στο Δήμο Νοτίου Πηλίου στην Αργαλαστή ενός ασθενοφόρου του Π.Π.Ι. Αλοννήσου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9259, τύπου Volkswagen για την εξυπηρέτηση του Π.Π.Ι. Τρικερίου, με δαπάνες λειτουργίας συντήρησης και επισκευής του Δήμου καθώς και με οδηγούς του Δήμου, οι οποίοι θα διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης και θα έχουν εκπαιδευτεί ταχύρυθμα σε βασικές γνώσεις Παροχής Πρώτων Βοηθειών από το Ε.Κ.Α.Β.
Για την απόφαση λήφθηκαν μεταξύ άλλων υπόψιν το με αρθμ.Πρωτ. 83854/21-9-2020 έγγραφο του Κ.Υ. Σκοπέλου με θέμα: “Ασθενοφόρο Π.Π.Ι. Αλοννήσου», που αναφέρει τα εξής: Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για κάλυψη της περιοχής του Τρικερίου – Κ.Υ. Αργαλαστής από ασθενοφόρο σας ενημερώνουμε ότι στο Π.Π.Ι. Αλοννήσου και έπειτα από δωρεάν παραχώρηση για 2 χρόνια ενός νέου ασθενοφόρου από το Ε.Κ.Α.Β. υπάρχει και δεύτερο όχημα διαθέσιμο. Επισημαίνουμε βέβαια ότι το δεύτερο αυτό ασθενοφόρο καλύπτει το νησί της Αλοννήσου κάθε φορά που το κυρίως όχημα εμφανίζει βλάβη ή χρειάζεται να μετακινηθεί από το νησί για το ΚΤΕΟ ή service, κάτι που ισχύει και για τα δύο νησιά μας (Σκόπελο – Αλόννησο) τα οποία για αυτό το λόγο έχουν δύο ασθενοφόρα. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνδρομή προκειμένου να βοηθήσουμε όπως μπορούμε την ευρύτερη περιοχή αναφοράς σας εφ΄ όσον το κρίνεται απαραίτητο”.
Επίσης, λήφθηκαν υπόψιν έγγραφα του Δήμου Νοτίου Πηλίου για τις ελλείψεις, καθώς και η από 08-10-2020 Εισήγηση του Υποδιοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κου Τσιαούση Ηλία για παραχώρηση για δύο (2) έτη ενός ασθενοφόρου του Π.Π.Ι. Αλοννήσου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9259 τύπου Volkswagen στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, στην Αργαλαστή για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Π.Π.Ι. Τρικερίου, με δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του Δήμου καθώς και με οδηγούς του Δήμου, που θα κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης και θα έχουν εκπαιδευτεί ταχύρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ σύμφωνα με το Ν. 4368/2016. «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016, άρθρο 78.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις «ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016, Άρθρο 78 με θέμα «Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας» που αναφέρει τα εξής: «Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για την λειτουργία των ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της μεταφοράς ασθενών, δύναται:
α) Προσωπικό του Πυροσβεστικού σώματος και
β) Προσωπικό των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία υγειονομικού προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας.