ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΡΙ ΓΡΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ

6748641993Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας& Σποράδων, Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τους Αλιευτικούς Φορείς και τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μεγάλων πελαγικών, γρι-γρι και Μηχανότρατας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης& Τροφίμων (ΟΣΠΑ) μέχρι και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016.