ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ VMS & ERS ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

psaradesH Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει του ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών για την παράταση χρηματοδότησης μέχρι 10-2-2017 των παρακάτω έργων:

  1. Αγορά και τοποθέτησης συσκευών αυτόματου εντοπισμού (VMS) σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη
  2. Προμήθεια και θέση σε λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS)

Η παράταση έχει αναδρομική ισχύ από την 1-7-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 31-1-2017  στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων-Τμήμα Αλιείας, (Διοικητήριο, Αναλήψεως και Ιωλκού – 38001 Βόλος, τηλέφωνα επικοινωνίας 2421352434-485).

Η παράταση προθεσμίας είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 79ΚΦ4653ΠΓ-3ΔΙ και στο διαδικτυακό τόπο της Περφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr\Eνημέρωση\Γεωργικά θέματα\Π.Ε. Μαγνησίας)