Την παραίτησή της υπέβαλε η Γενική Γραμματέας της ΟΕΒΕΜ Δωροθέα Καναβιτσά την Πέμπτη 23 Αυγούστου με επιστολή που κοινοποίησε στον πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αλλά και στους Προέδρους και τα Δ.Σ των Πρωτοβάθμιων Σωματείων – Μελών που την απαρτίζουν.
Η κ. Καναβιτσά ήταν Γενική Γραμματέας στην Ομοσπονδία τα τελευταία έξι χρόνια.

Στην επιστολή της η κ. Καναβιτσά εξηγεί τους  λόγους που οδήγησαν στην απόφασή της να παραιτηθεί.
Μετά και την παραίτησή της, που είναι η πέμπτη από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζουν έξι τακτικά και πέντε αναπληρωματικά. Αν υπάρξει ακόμη μία παραίτηση, τότε τα αναπληρωματικά μέλη δεν θα πλειοψηφούν των αναπληρωματικών στο Δ.Σ και τότε αυτό πλέον δεν υφίσταται και θα οριστεί διοίκηση από το Πρωτοδικείο Βόλου.
Σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΕΒΕΜ, «όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, χωρίς όμως να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ., χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβαίνει τον αριθμό των τακτικών μελών, συνέρχεται η γενική συνέλευση μέσα σε 30 μέρες, με πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύνοδο της γενικής συνέλευσης και με θέμα την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου».

Η επιστολή της κ. Καναβιτσά

“Συντάσσω την επιστολή αυτή για να εξηγήσω τη μη παρουσία μου σήμερα στο ΔΣ. Δεν θα μπορούσα να παρευρίσκομαι σήμερα στο ΔΣ, μιας και είχα αντιρρήσεις επί της Προσκλήσεως γι’ αυτό και δεν την υπέγραψα. Δεν θα μπορούσα να έχω υπογράψει την Πρόσκληση γιατί όπως εξήγησα και στο mail που έστειλα υπάρχει θέμα νομιμότητας με το πρώτο θέμα, και το τρίτο θέμα δεν μπορεί να υφίσταται.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο ανακοινώθηκε ότι δεν είναι πια μέλος του ΔΣ ο Γιάννης ο Φόβος και μετά, μπήκαμε σε ένα κύκλο αντιπαραθέσεων όπου ενώ καλέσαμε νόμιμα τον αναπληρωματικό κ.Σπύρου Αθανάσιο, στην πορεία τού ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στο ΔΣ λόγω προσωπικού κωλύματος, το οποίο πρόβλημα θυμηθήκαμε αφού ο κος Σπύρου έχει διατελέσει Πρόεδρος της ΟΕΒΕΜ και έχει λάβει μέρος σε όλες τις εκλογές της σαν αντιπρόσωπος των Ενοικιαζομένων Δωματίων τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, στις τελευταίες εκλογές στις οποίες εκλέχθηκε αντιπρόσωπος ουδέποτε έγινε ένσταση, είναι σύννομος με το καταστατικό των Ενοικιαζομένων Δωματίων και δεν αποκλείεται σαν αντιπρόσωπος από το καταστατικό της ΟΕΒΕΜ. Και αφού πήρε μέρος σε τρία Συμβούλια ο Πρόεδρος δεν δέχεται να ψηφίσουμε για να αποφασίσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν δέχεται επίσης να ψηφίσουμε για το θέμα που προέκυψε όταν ο κος Τσίρος παραιτήθηκε ξεκάθαρα μόνο από Αναπλ. Ταμίας και όχι από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος επιμένει ότι η παραίτηση από Αναπλ. Ταμίας θεωρείται και παραίτηση από το ΔΣ. Παρόλο που ο ίδιος με πρότασή του πήρε την παραίτηση του Βασίλη του Τόπα από Α’ Αντιπρόεδρο, έκανε τον Βαγγέλη Λαλίτσα Α’ Αντιπρόεδρο και τον Βασίλη Τόπα Β’ Αντιπρόεδρο. Δηλαδή ο ίδιος στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει αναδιάρθρωση του ΔΣ. Χθες ήταν νόμιμη. Σήμερα όχι!

Στο τελευταίο Συμβούλιο παρότι που αντιπροσωπευτήκαμε από τον Δικηγόρο Νίκο Μόσχο, σε μία προσπάθεια να βρεθεί λύση και να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία, ο Πρόεδρος παρόλο που κλήθηκε επανειλημμένα, δεν έβαλε το θέμα σε ψηφοφορία προκειμένου να αποφασίσουμε συλλογικά και δημοκρατικά, αλλά συνέχισε να εμμένει να αποχωρήσουν από το Διοικητικό ΣΥυβούλιο οι κ.κ. Τσίρος και Σπύρου, με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να αποχωρήσουμε.

Και ερχόμαστε στο σημερινό Συμβούλιο που έρχεται σαν 1ο θέμα η αναπλήρωση θέσεων του ΔΣ, χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Και ενώ οι δύο συνάδελφοι δεν έχουν παραιτηθεί. Άρα το πρώτο θέμα δεν είναι νομότυπο και μας θέτει όλους προ σημαντικών νομικών ευθυνών.

Το 3ο θέμα δεν μπορεί να υφίσταται διότι δεν έχουμε Ταμία από τον Ιούλιο. Άρα τι δαπάνες να εγκρίνουμε; Και αν και εφόσον με κάποιο τρόπο οριστεί Ταμίας στις 23/09 θα πρέπει πρώτα να γίνει παραλαβή Ταμείου με πρακτικό εγκεκριμένο από το ΔΣ. Άρα τι δαπάνες να εγκριθούν;

Η άποψη μου είναι ότι πρόκειται για μια σειρά ενεργειών που γίνονται, με την προσπάθεια εξώθησης σε αποχώρηση μελών με διάφορες αιτιολογίες για να αλλάξουν οι ισορροπίες στο ΔΣ.

Σημειώνω ότι βάσει του άρθρου 7 του καταστατικού μπορούν όλα τα μέλη να ζητήσουν τα Πρακτικά, ώστε να αποκτήσουν ιδία άποψη για τα παραπάνω.