Η Σκόπελος / Καλοκαίρι 2019 [ φωτογραφία Skiathoslife.gr ]

Tην παράταση των συμβάσεων για ωφελούμενους του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα αποφάσισε ο Δήμος Σκιάθου. Πρόκειται για επιμήκυνση των συμβάσεων τριών υπαλλήλων ειδικότητας Βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών και Γενικών Καθηκόντων. Οι συμβάσεις τους παρατείνονται για τέσσερις μήνες, έως 25 Νοεμβρίου 2019. Ο μισθός των ωφελούμενων καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ.
Στο μεταξύ, εγκρίθηκε η δαπάνη για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση δικαστικών προσφυγών επί 16 αποφάσεων του Λιμενάρχη Σκιάθου. Η αποφάσεις του αφορούν την επιβολή προστίμων λόγω μη έγκαιρης πρόσληψης ναυαγοσωστών για το έτος 2019. Ειδικότερα, στις 2 Ιουλίου επιδόθηκαν στον Δήμο Σκιάθου 16 αποφάσεις του λιμενάρχη ενώ τα πρόστιμα ανέρχονται σε 800 ευρώ για τις οκτώ παραβάσεις και σε 1.600 ευρώ για τις άλλες οκτώ.