Ο Ομιλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΟΔΕΘ) πραγματοποίησε τη πρώτη διαδικτυακή προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμών.
Στοχεύει στην εξοικείωση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τις διαδικαστικές ιδιαιτερότητες της λήψης των αποφάσεων, και την πρακτική έρευνα, ενασχόληση και επεξεργασία των θεμάτων που ζητήθηκαν.
Ο Δημήτριος Καραθάνος εκπροσώπησε την Εσθονία από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, για την οποία και βραβεύτηκε για τη στάση που κράτησε παρά τις δυσκολίες των ΥΠΕΞ που είχαν να αντιμετωπίσουν τη Τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τις κυρώσεις που θα έπρεπε να επιβληθούν από τις χώρες της Ε.Ε προς τη Τουρκική πλευρά.