Κρατώ με συγκίνηση τον πρώτο προυπολογισμό του Δήμου Σκιάθου που συντάχθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 26/9/1835. Οι κάτοικοι μόλις είχαν επιστρέψει από το Κάστρο (1829) και πρώτος Δήμαρχος ανέλαβε ο Φιλικός και αγωνιστής της Επανάστασης, Αναγνώστης Μπονάκης ο οποίος χάρισε την πενιχρή αμοιβή που του ορίστηκε για την ανέγερση σχολείου.
Αναζητείτο λοιπόν τότε, όπως γράφουν τα πρακτικά, ”χρηματική ποσότης δραχμών 3210, ήτις θέλει χρησιμεύσει δι’ έν μόνον έτος προς θεραπείαν των κάτωθι ονομαστί σημειωμένων:
-Χρέος ήδη παυσάσης Δημογεροντίας Δρχ 740
-Μισθόν κλητήρος Δημαρχίας Δρχ 240
-Μισθόν φύλακος θυρωρού Φρουρίου Δρχ 240
-Έξοδα γραφής Δρχ 100
-Αντιμισθίαν Δημάρχου χαρισθείσαν…Δρχ 400
-Μισθόν δύο γραφέων Δρχ 720
-Ενοίκιο δημαρχιακού καταστήματος Δρχ 170
-Υπέρ Διδακτηρίου Δρχ 600
Το όλον Δρχ. 3210. Και επειδή πρόσοδοι δημοτικής περιουσίας δεν υπάρχουν, καθ’ ότι το δημοτικόν δάσος εκ του οποίου επορίζετο μικράν τινά ωφέλειαν ο Δήμος, έγινε παρανάλωμα της πυρκαϊάς…το Συμβούλιον αποφασίζει παμψηφεί να γίνη άμεσος δημοτικός έρανος…”
Και κάπως έτσι άρχισαν όλα…
Του Γιώργου Σανιδά
Πέρασαν αισίως 184 χρόνια ανάπτυξης. Άλλαξε η ονομασία στους λογαριασμούς των εξόδων, έγιναν σύνθετοι, επινοήθηκαν υπολογαριασμοί και παραλογαριασμοί, άλλαξε το νόμισμα, προστέθηκε ο πληθωρισμός, αυξήθηκαν οι ανάγκες και κάπως έτσι φτάσαμε στον προϋπολογισμό του 2019. συνολικού ύψους 21.625.541,93 ευρώ!
Τα έξοδα αφορούν σε αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2.888.300 ευρώ), σε αμοιβές παροχών τρίτων (2.751.312 ευρώ), φόρους και τέλη (1.404.000 ευρώ) κλπ και μεταξύ άλλων έργα προϋπολογισμού 2.763.419 ευρώ και μελέτες προϋπολογισμού 634.569 ευρώ.
Από τα 21 εκατ ευρώ δηλαδή, μόλις τα 3,4 προορίζονται για έργα και μελέτες που ήδη έγιναν ή θα γίνουν ήτοι το 17%, ενώ το 1835, αν θεωρήσουμε το Διδακτήριο ως επένδυση, το 19!
Με λίγα λόγια, δεν τον λες κι αναπτυξιακό τον τωρινό προυπολογισμό μας, μάλλον σπάταλο. Αρκεί να δει κανείς πως στον κωδικό 66 που περιλαμβάνονται έντυπα και γραφική ύλη, προβλέπονται να ξοδευτούν, πόσα λέτε;
542500 ευρώ! Καλά διαβάσατε, πολύ χαρτί βρε παιδιά ξοδεύετε δεν νομίζετε;
 
*η φωτό είναι από τα τέλη του 19ου αιων, δηλαδή πάνω από 50 χρόνια μεταγενέστερη από τότε που συντάχθηκε ο πρώτος προϋπολογισμός.