Η απουσία δύο δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας στοίχισε την μη εκλογή αντιπροσώπου της στην ΠΕΔ Θεσσαλία κατά την ψηφοφορία του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου Σκιάθου

Από τους Συμβούλους του Συνδυασμού «Αλλάζουμε ,Θέλουμε και Μπορούμε» καταρτίστηκε συνδυασμός του Δημάρχου Θοδωρή Τζούμα υποψήφιοι ήταν κ.κ
Γιαννίτσης Ιωάννης και Τσανάκας Ιωάννης .
Από τους Συμβούλους του Συνδυασμού «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ-Βήμα στο Μέλλον» του κ. Νικολάου Πλωμαρίτη υποψηφιότητα έθεσαν οι κ.κ, Γιαμαρέλος Νικόλαος και Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία.
Από τον Συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ» υποψηφιότητα έθεσε ο κ. Καρπέτας Βάϊος ενώ ο κ. Παναγιώτης Διολέττας ήταν απών

Κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν :

Υποψήφιοι «Αλλάζουμε ,Θέλουμε και Μπορούμε»
1 .Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, έλαβε επτά (7) ψήφους
2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ έλαβε μηδέν (0) ψήφους .

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ-Βήμα στο Μέλλον»:
1. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Αναργύρου, έλαβε εννέα (9) ψήφους (εκλέγεται)
2. Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία του Γιακουμή, έλαβε μηδέν (0) ψήφους .

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ» :
1. Καρπέτας Βάϊος του Ευαγγέλου, έλαβε μία (1) ψήφο.

Από το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανεδείχθη ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας ο υποψήφιος εκπρόσωπος από την μειοψηφία:
κ. Γιαμαρέλος Νικόλαος.