Το νέο υγειονομικό χάρτη της χώρας παρουσίασε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς ο όποιος θα ισχύσει από την προσεχή Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
Τα τέσσερα επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας συγχωνεύονται σε δύο ως εξής:

το επίπεδο ένα το «πράσινο» και

το επίπεδο 2 το «κίτρινο»,

συγχωνεύονται στο επίπεδο Α επιτήρησης «κίτρινο». αντίστοιχα τα επίπεδα 3 «πορτοκαλί» και 4 «κόκκινο», συγχωνεύονται στο επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου «κόκκινο».