Έστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κων. Τασούλα, με την οποία τον ενημερώνω ότι έχω ήδη τεθεί στη διάθεση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να υπηρετήσω ως εθελοντής γιατρός σε οποιαδήποτε δημόσια μονάδα υγείας κριθεί αναγκαίο.
Τη βούλησή μου να συνδράμω το δύσκολο έργο του ΕΣΥ, είχα εκφράσει από την περασμένη κιόλας εβδομάδα σε επικοινωνία που είχα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Ευθ. Τσάμη. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσουν οι διαδικασίες εξαιτίας της έλλειψης νομικού πλαισίου και της αδυναμίας να βρεθεί λύση.
Ως εκ τούτου, σήμερα απευθύνθηκα με τη σειρά του στον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες αρμοδιότητας του, προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατόν για όλους τους διατιθέμενους βουλευτές, στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
Οι δύσκολες περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε, ειδικά στη Μαγνησία, απαιτούν τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών στη κρίσιμη «μάχη» του ΕΣΥ κατά της πανδημίας.