Έχοντας εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ», ο Δήμος Σκιάθου επεκτείνει το σύστημα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, που λειτουργεί με επιτυχία από το έτος 2016.

Την τρέχουσα περίοδο, ο Δήμος μας προμηθεύτηκε 4 καινούργιες μονάδες υπόγειων κάδων & ένα επιπλέον γερανό ανύψωσης που τοποθετήθηκε σε υπάρχον απορριμματοφόρο για την αποκομιδή τους.

Με την νέα προμήθεια δημιουργήθηκαν δύο “νησίδεs/συστοιχίες ” υπόγειων κάδων, μία στην περιοχή Ακρόπολη και μία πλησίον της αφετηρίας ΚΤΕΛ και οι οποίες τέθηκαν άμεσα προς χρήση για το κοινό.