Τρεις ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Γεράσιμος Φιλιππάτος, η Δέσπω Φάττα-Κάσινου και ο Ιωάννης Κρικίδης, βρίσκονται στη λίστα με τους 6.216 «εκλεκτούς» επιστήμονες – περιλαμβανομένων 23 βραβευθέντων με το Βραβείο Νόμπελ – που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως το 2019, που προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία.

Ο κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό «Web of Science Group» στο πλαίσιο του έργου «Clarivate Analytics», στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων της εταιρείας Web of Science και έχει ως στόχο να αναδείξει τους κορυφαίους επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο με τη μεγαλύτερη επιρροή και των οποίων η συγγραφική έρευνά τους έχει επηρεάσει σημαντικά άλλους ερευνητές στον τομέα τους.

Ο πολυαναμενόμενος κατάλογος εντοπίζει επιφανείς επιστήμονες που παρήγαγαν πολλαπλές ερευνητικές δημοσιεύσεις που κατατάσσονται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για τον τομέα και το έτος έκδοσής τους, επιδεικνύοντας σημαντική ερευνητική επιρροή στους συναδέλφους τους παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα, στη λίστα συγκαταλέγονται ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

«Το μέγεθος της διάκρισης των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μία πολύ μεγάλη τιμή και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και φυσικά για την Κύπρο. Τα επιστημονικά «καλύτερα μυαλά» του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα, επηρεάζουν τη μελλοντική κατεύθυνση της επιστήμης τους αλλά και ολόκληρου του κόσμου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Κύπρου.