Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΙΜΝΙΑ

Video: Νίκος Πλωμαρίτης 6.1.19