Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου κα Ματούλα Παπαδούλια

Η κα Ματούλα Παπαδούλια αναλαμβάνει την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σκιάθου με αναπληρωματική την Χονδρονικολή Σταματίνα, δημοτικούς συμβούλους πλειοψηφίας ενώ ενέκρινε τη συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μιας (1) εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας με τον αναπληρωτή του, το οποίο όρισε ως τακτικό μέλος την κα Ζεμπέκη Ελισσάβετ και τη κα Πλωμαρίτου Κυριακή ως αναπληρωματικό μέλος.