Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση συντήρησης και αποκατάστασης των εικόνων του εικονοστασίου-τέμπλου του ενοριακού ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Σκιάθου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και ο εφημέριος του ναού έχουν ως μέριμνα τους την ανακαίνιση αλλά και τη σωστή αποκατάσταση των κειμηλίων σε άψογη συνεργασία με την κ.Σταυρούλα Νάκου ως συντηρήτρια. Οι εργασίες απέδωσαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα αποκαλύπτοντας τις εξαίσιες αγιογραφίες και ειδικότερα τους έντονους χρωματισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για την αγιογράφηση των έξι δεσποτικών εικόνων και του Μυστικού Δείπνου. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση συντήρησης των εικόνων του εικονοστασίου .

Φωτογραφίες : Φωτεινή Καρρά