Οι πληρωμές συντάξεων σε δικαιούχους του ΝΑΤ

Η Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Περιφέρειας Θεσσαλίας πληροφορεί τα μέλη της ότι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου θα πληρωθούν οι συντάξεις του μηνός Μαρτίου 2017 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ. Την Πέμπτη 2 Μαρτίου θα πληρωθούν οι συντάξεις του μηνός Μαρτίου 2017 στους συνταξιούχους του ΚΕΑΝ.