Τμήμα γυμναστικής άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα, για τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου Σκιάθου, «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», με την καθοδήγηση του γυμναστή του Δήμου Κλεάνθη Κλιφόπουλου. Η ειδική αγωγή στηρίζεται στον καθορισμό του αναπτυξιακού επιπέδου κάθε παιδιού με στόχο τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων κινητικών, νοητικών και ψυχικών.

Δύο από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού,σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget, είναι η επίδραση του περιβάλλοντος στο άτομο και η κοινωνικοποίηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η άσκηση αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς τα βοηθά να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και να έρχονται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, τόσο σε δραστηριότητες όπως ο χορός και η άθληση όσο και σε κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Η επιτυχία των δεξιοτήτων βοηθά ένα παιδί με αναπηρία να καταλάβει ότι «μπορεί». Η  μία ικανότητα φέρνει την άλλη και αποτελεί εμπειρία για άλλες δεξιότητες που αφορούν όχι μόνο τον κινητικό αλλά και άλλους αναπτυξιακούς τομείς. Έτσι αναπτύσσεται βαθμιαία η αυτοπεποίθηση και το αίσθημα της ανεξαρτησίας που βοηθά το άτομο να ανεξαρτητοποιηθεί, να προσαρμοσθεί, να ενταχθεί στην κοινωνία και να αποκατασταθεί επαγγελματικά προς όφελος του και του κοινωνικού συνόλου.

Εκτός από την κοινωνική και συναισθηματική επίδραση, η άσκηση αποτελεί, σε πλήθος παθολογικών καταστάσεων ή παρεκκλίσεων από το φυσιολογικό, μέσο πρόληψης νοσημάτων, καθώς και αποκατάστασης σε ικανοποιητικό βαθμό φυσικών αναπηριών.

Η ιδέα της δημιουργίας του τμήματος, προτάθηκε από τους γονείς ΑμεΑ, στην εκδήλωση, «Μέριμνα της ψυχικής υγείας των γονέων με παιδιά με ειδικές ικανότητες», που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2017 στη Σκιάθο, με τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Σκιάθου, του Ειδικού Σχολείου «Αλ. Παπαδιαμάντης» της Σκιάθου, του Δήμος Σκιάθου, του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘Η Σκιάθος’ και των ειδικών επιστημόνων: Στεφανία Βενιέρη και Χάρη Ξυδιά.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση από την κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Υγείας, Άρια Σεβλιάνου και την Διευθύντρια του Ειδικού Σχολείου Φένια Φίλιου, οι οποίες πρότειναν τη δημιουργία του τμήματος στον καθηγητή φυσικής αγωγής του Δήμου Κλεάνθη Κλιφόπουλο, ο οποίος ανταποκρίθηκε αναλαμβάνοντας την οργάνωση και υποστήριξη του τμήματος