Οι δημαιρεσίες στο Δήμο Σκιάθου αυτή την Κυριακή σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αυτή την Κυριακή στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθούν οι Δημαιρεσίες για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου

Η Ειδική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή