Αυτή την Κυριακή στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθούν οι Δημαιρεσίες για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου

Η Ειδική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή