ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

H αύξηση των αφίξεων φέρνει αύξηση και στον αριθμό των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η άμεση και έμμεση απασχόληση στον τομέα να έχει αγγίξει τις 800 χιλιάδες, ενώ έχει τη δυναμική να υπερβεί το 1 εκατομμύριο έως το 2021.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη που εκπόνησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ» και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ως ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης προβάλλει και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αιχμής της τουριστικής περιόδου, ο τουρισμός αγγίζει το 10% του συνόλου των εργαζομένων, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μετά το εμπόριο και τον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα, ο μέσος όρος των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων της απασχόλησης στον τουρισμό ανέρχεται στο 9,3% του συνόλου, δηλαδή σχεδόν όσο και της μεταποίησης (9,4%) ενώ υπερβαίνει αυτόν της δημόσιας διοίκησης (9%).

Σημειώνεται εδώ ότι ως απασχολούμενοι στον τουρισμό νοούνται οι εργαζόμενοι στην κατηγορία «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης». «Αν και μέρος της δραστηριότητας της εστίασης δεν αφορά στον τουρισμό, η εποχικότητα που παρουσιάζουν τα στοιχεία απασχόλησης σε αυτήν ταυτίζεται με την εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και ως εκ τούτου θεωρούμε τη δραστηριότητα αυτή ως κλάδο του τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, δεν περιλαμβάνονται άλλοι κλάδοι (πχ μεταφορές) που αν και όχι αμιγώς τουριστικοί, αρκετά μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς τους αφορά στον τουρισμό», αναφέρεται στη μελέτη.