Από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού του Δήμου Σκιάθου όπως περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Εγγραφές θα γίνονται 5′ λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Υπεύθυνοι προγραμμάτων
Νίκος Πασχάλης
Κουτσίκου Πόλυ 6946589560
Κλιφόπουλος Κλεάνθης 6942589800