ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΝΟΥ | δείτε πληροφορίες |

1015320Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, ξεκινά η αλιεία τόννου για τα σκάφη που διαθέτουν άδεια για το 2016, λόγω μικρής ποσόστωσης που δόθηκε από την Κύπρο.

Το εγχειρίδιο της εφαρμογής e BCD βρίσκεται στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ του ΟΣΠΑ. Σχετική ανάρτηση υπάρχει ήδη στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Γενικής Δ/νσης  Αλιείας,  (www.alieia.minagric.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2421352434-5-: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής -Τμήμα Αλιείας

Η αλιεία τόνου Δεκεμβρίου 2016 είναι αναρτημένη  στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 7ΔΝΘ4653ΠΓ-Ζ5Ι.