Ξεκινάει την δραστηριότητα του ο Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Σκιάθου ουσιαστικά και κυρίως τυπικά καλώντας τα μέλη του Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος σύλλογος έχει εγκεκριμένο καταστατικό με την υπ’ αριθμ. 7/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου και σύμφωνα προχωράει στην δράση του.

Ήδη έχει το δικό του λογότυπο ενώ σύντομα θα έχει την δική ιστοσελίδα και σελίδα στο Facebook. Η ανακοίνωση έχει ως εξής :

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και σύμφωνα με το Καταστατικό και την υπ’ αριθμ. 7/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, καλούνται τα Ιδρυτικά Μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μπούρτζι”, την 15η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Εκλογή των Διοικητικών Οργάνων του Συλλόγου δηλαδή :

Α| το Διοικητικό Συμβούλιο και

Β| Ελεγκτική Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα Ιδρυτικά Μέλη του Συλλόγου [39 μέλη].

Οι εκλογές θα διεξαχθούν μεταξύ 12:00-14:00. Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους

Α| για μέλος του Δ.Σ.

Β| για μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής

Γ| για μέλη τη εφορευτικής επιτροπής έως την Τετάρτη 12.02.2020 και ώρα 14.00 στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και στα μέλη της

1| Χρήστο Δημητριάδη και

2| Λάμπρο Σανιδά Σκιάθος,

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ