Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Νότης Σφακιανάκης : Αναβάλλεται επ’ αόριστον η δίκη του

Νότης Σφακιανάκης : Αναβάλλεται επ’ αόριστον η δίκη του

Δήλωση Κούγια

¶íäñåò ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò ìåôáöÝñïõí áðü ôçí Õðïäéåýèõíóç Áóöáëåßáò ÍïôéïáíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, ôïí Íüôç ÓöáêéáíÜêç ãéá íá áðïëïãçèåß óôïí åéóáããåëÝá ôçí ÄåõôÝñá 30 Íïåìâñßïõ 2020. Ï ôñáãïõäéóôÞò Íüôçò ÓöáêéáíÜêçò, óõíåëÞöèç ôçí ÊõñéáêÞ ãéá ðáñÜíïìç ïðëïêáôï÷Þ êáé êáôï÷Þ ìéêñïðïóüôçôáò íáñêùôéêþí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του δικηγόρου του η δικογραφία με κατηγορούμενο τον Νότη Σφακιανάκη δεν θα εισαχθεί σήμερα προς εκδίκαση και η εκδίκασή της αναβάλλεται αορίστως.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του δικηγόρου του, Αλέξη Κούγια, μετά από συνεννόηση του ιδίου με την αρμόδια υπηρεσία της Εισαγγελίας Αθηνών που προσδιορίζει τις δίκες στην αυτόφωρη διαδικασία, η δικογραφία με κατηγορούμενο τον Νότη Σφακιανάκη δεν θα εισαχθεί σήμερα προς εκδίκαση και η εκδίκασή της αναβάλλεται αορίστως.

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Κούγια:

«Το δικηγορικό μας γραφείο ενημερώνει ότι πριν από λίγη ώρα και κατόπιν συνεννοήσεως, την οποίαν είχε ο επικεφαλής του γραφείου μας κύριος Αλέξιος Κούγιας με την αρμόδια υπηρεσία της Εισαγγελίας Αθηνών που προσδιορίζει τις δίκες στην αυτόφωρη διαδικασία, η δικογραφία με κατηγορούμενο τον κύριο Νότη Σφακιανάκη δεν θα εισαχθεί σήμερα προς εκδίκαση και η εκδίκασή της αναβάλλεται αορίστως, αφού ο κύριος Νότης Σφακιανάκης έχει αφεθεί ελεύθερος και λόγω covid, η φύσις της υποθέσεως δεν είναι από αυτές, των οποίων επιτρέπεται η εκδίκασις με κυβερνητική απόφαση, γιατί κατά την κρίση του γραφείου μας και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Εισαγγελίας, δεν επιτρέπεται η εκδίκαση»