Να υλοποιηθεί το υδατοδρόμιο Σκοπέλου

Αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος προς τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, για το ζήτημα υλοποίησης του υδατοδρομίου Σκοπέλου, έχοντας λάβει σχετικό υπόμνημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. Στο εν λόγω έγγραφο διατυπώνονται προτάσεις και απόψεις του Δήμου αναφορικά με τη διαδικασία εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, όπως ορίζει ο Ν. 4146/2013.

Όπως επισημαίνει ο βουλευτής Μαγνησίας, η δημιουργία υδατοδρόμιου στη Σκόπελο αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση του τουρισμού αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Πρόκειται όμως για ένα έργο, η υλοποίηση του οποίου είναι κοστοβόρα και σίγουρα δεν μπορεί να στηριχθεί στους περιορισμένους χρηματικούς πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του νησιού.

Η πρόταση του Δήμου είναι συγκεκριμένη και αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, όχι μόνο στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αλλά και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία αδειοδότησης και υλοποίησης του έργου.

Τέλος, ο βουλευτής Μαγνησίας ζητά από το υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, γιατί αν και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει προβεί από διετίας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την υλοποίηση του υδατοδρόμιου,  το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναμονή.