Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι έλεγχοι στις τουριστικές περιοχές της Μαγνησίας από συνεργεία ελεγκτών των Δ.Ο.Υ. και της ΥΕΔΔΕ Βόρειας Ελλάδας και χθες, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, μπήκε λουκέτο σε ένα ακόμη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) στην ευρύτερη περιοχή της Σκιάθου.
Το λουκέτο μπήκε σύμφωνα με τη νομοθεσία, διότι δεν είχαν εκδοθεί περισσότερες από δέκα αποδείξεις στους θαμώνες του καταστήματος.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα συνεργεία των εφοριακών επιχειρούν συντονισμένα και συγχρόνως, έτσι ώστε να μην δίδεται η δυνατότητα στους καταστηματάρχες, να ειδοποιούν τους υπόλοιπους συναδέλφους τους για τους ελέγχους.
Στα νησιά των Β. Σποράδων συγκεκριμένα επιχειρούν ταυτόχρονα δύο και τρία συνεργεία εφοριακών.

Στο μεταξύ ελέγχους σε αλλοδαπούς, που επιχειρούν να κάνουν έναρξη επιχείρησης, με στόχο την εξακρίβωση της εγκυρότητας των εγγράφων νόμιμης παραμονής τους στη χώρα μας, αρχίζει η Εφορία.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έδωσε εντολή στις Δ.Ο.Υ. να ελέγχουν εξονυχιστικά τα έγγραφα των αλλοδαπών (υπήκοοι τρίτης χώρας), που καταθέτουν αιτήσεις ή δηλώσεις για έναρξη επιχείρησης, εγγραφή ή μεταβολή στο Μητρώο ΑΦΜ κλπ. Και αυτό μετά τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν και αφορούσαν στην προσκόμιση πλαστών ή παραποιημένων στοιχείων απόδειξης της νόμιμης παραμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.
Στις δύο Εφορίες του Βόλου εκδίδονται σε ημερήσια βάση γύρω στα 20 καινούργια ΑΦΜ, από τα οποία περίπου 3 ανήκουν σε αλλοδαπούς. Συνήθως οι εκδίδοντες ΑΦΜ είναι αλβανικής υπηκοότητας.
Με την εντολή της ΑΑΔΕ για αυστηρούς ελέγχους αναμένεται η έκδοση να μην γίνεται άμεσα, αλλά να απαιτείται χρονικό διάστημα τριών περίπου ημερών για ΑΦΜ, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διασταυρώσεις στοιχείων και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται στα Τμήματα Μητρώου των Εφοριών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, κάθε συναλλαγή αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας με το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., θα ολοκληρώνεται μόνο κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητας των προσκομιζόμενων στοιχείων, που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή του στη χώρα.
Για τον σκοπό αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. θα αποστέλλει σχετικό έγγραφο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο fax της αρμόδιας Εκδούσας Αρχής, που αναφέρεται στο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό, προκειμένου αυτή να αποφανθεί και να απαντήσει για την εγκυρότητά του.
Μόνον μετά την επιβεβαίωση αυτή θα ολοκληρώνεται η συναλλαγή στη Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. από τη Φορολογική Διοίκηση στα ως άνω πρόσωπα με την προσκόμιση πλαστών ή παραποιημένων στοιχείων. που αφορούν στη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στην απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., για την απόκτηση του οποίου δηλώθηκαν ψευδή ή αναληθή στοιχεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στις παραπάνω περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση ή άλλες Υπηρεσίες. ότι προσκομίστηκαν στη Δ.Ο.Υ. πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητικά από αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποστέλλει άμεσα αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα, επισυνάπτοντας αντίγραφο του πλαστού ή παραποιημένου δικαιολογητικού, καθώς και του εγγράφου της φερόμενης ως Εκδούσας Αρχής, από το οποίο προκύπτει η πλαστότητά του ή παραποίησή του.