Ο καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Ν. Μπάτης αναλαμβάνει για το επόμενο τρίμηνο (1η Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου) πρόεδρος του Ιδρύματος, λόγω της συνταξιοδότησης του νυν προέδρου κ. Παναγιώτη Γούλα. Ο απερχόμενος πρόεδρος θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τέλος Αυγούστου. Εν συνεχεία, θα αναλάβει ο κ. Νίκος Μπάτης μέχρι να γίνουν οι εκλογές, με τις αλλαγές για την ανώτατη εκπαίδευση με το ν/σ που ψηφίζεται αύριο Τετάρτη, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ποιος είναι ο Ν. Μπάτης

Έλαβε το Πτυχίο των Μαθηματικών (1976) από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα πτυχία Master of Sciences στην Επιχειρησιακή Έρευνα (1978), Master of Sciences στα Οικονομικά Συστήματα (1980) και Διδακτορικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα όλα από το Polytechnic Institute of New York (1983). Από τον Σεπτέμβριο του 1982 έως τον Ιούνιο του 1984 εργάστηκε ως Assistant Professor στο University of Massachusetts/Boston (Η.Π.Α.). Από τον Ιούλιο του 1984 έως τον Αύγουστο του 1989 εργάστηκε στα Bell Laboratories (Η.Π.Α.) και ασχολήθηκε με αναλυτικές μελέτες από οικονομικής και τεχνικής σκοπιάς για την διαμόρφωση ενός Αρχιτεκτονικού σχεδίου συνδέσεων υπολογιστών με έμφαση σε δίκτυα μεταφοράς δεδομένων (DΑΤΑ ΝΕΤWΟRΚΙΝG), σύνδεση τοπικών δικτύων (LΑΝ ΙΝΤΕRCΟΝΝΕCΤΙΟΝ), υψηλής ταχύτητας δίκτυα μεταφοράς δεδομένων (ΗΙGΗ SΡΕΕD DΑΤΑ ΝΕΤWΟRΚΙΝG). Υπήρξε ΕDΙΤΟR για την έκδοση από το ΑΜΕRΙCΑΝ ΝΑΤΙΟΝΑL SΤΑΝDΑRDS ΙΝSΤΙΤUΤΕ (ΑΝSΙ) του τεύχους περιγραφής της Αρχιτεκτονικής του δικτύου FRΑΜΕ RΕLΑΥΙΝG για τη μεταφορά δεδομένων.
Από τον Σεπτέμβριο του 1989 έως σήμερα είναι καθηγητής Πληροφορικής του ΤΕΙ Λάρισας. Υπηρέτησε ως προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και ως Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Λάρισας.

taxydromos