Η Τεχνική Εταιρία Ergon Build, συνεκτιμώντας τα θετικά αποτελέσματα της δραστηριότητάς της στην Σκιάθο και τις προοπτικές περαιτέρω άνθισης του κλάδου των κατασκευών στο νησί, εγκαθιδρύει νέο επαγγελματικό χώρο με μόνιμη πλέον εκπροσώπηση. Το γραφείο της εταιρίας βρίσκεται επί της Περιφερειακής Οδού Σκιάθου, στο Εμπορικό Κέντρο «Σταυρούλα».

Βασικές αρχές των μηχανικών – συνεργατών που πλαισιώνουν την εταιρία είναι

  • Η απόδοση της βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης ενός έργου με ταυτόχρονη διατήρηση του προϋπολογισμού του εντός επιθυμητών ορίων
  • Η αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου, μέσω εκτενούς συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων και συνεχούς παρακολούθησης της πορείας εξέλιξής του
  • Η διασφάλιση της κατασκευαστικής αρτιότητας ενός έργου και της παράδοσής του εντός προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων

Η Ergon Build Σκιάθου μπορεί να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων στους τομείς σύνταξης μελετών, κατασκευής – επίβλεψης κατασκευών, ανακαίνισης ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων, διακόσμησης εσωτερικών χώρων, σύνταξης φακέλου αδειοδοτήσεων και διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6847775985 & 6936857010