Στην τοποθέτηση προσωρινών διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου ο Γιώργος Πολύζος παραμένει διευθυντής στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας, ενώ διευθυντής στην διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλαμβάνει ο Χαράλαμπος θα Σταχτέας στη θέση του Σωκράτη Σαβελίδη.