Με… χαλαρότερα capital controls θα ανέβει ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του στη ΔΕΘ καθώς λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης, τα ATMs θα μπορούν να βγάζουν έως και 1800 ευρώ με μια κίνηση. Λίγες ημέρες μετά την υποβολή της σχετικής εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδας στον υπουργό Οικονομικών, δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ –αργά χθες το βράδυ- με την οποία επέρχονται, πέραν αυτής που προαναφέρθηκε και άλλες επτά αλλαγές. Ουσιαστικά, ανοίγει ο δρόμος για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ενώ απευθύνεται προσκλητήριο σε όσους έχουν χρήματα στο εξωτερικό να τα φέρουν πίσω στην Ελλάδα.

Όπως προβλέπει η απόφαση, όποιος φέρει χρήματα από το εξωτερικό μετά την 1η Σεπτεμβρίου, θα μπορεί να σηκώσει έως και το 50% αυτών των χρημάτων από τα ATMs. Μοναδική υποχρέωση είναι τα χρήματα να κατατεθούν από τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα και να ακολουθηθεί η διαδικασία που θα προβλεφθεί.

Η αύξηση του ορίου από τα 1680 ευρώ που είναι σήμερα ανά μήνα στα 1800 ευρώ έχει περισσότερο… συμβολικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Η ουσιαστική διευκόλυνση για τους πολίτες δεν είναι τα 120 ευρώ επιπλέον ανά μήνα αλλά το γεγονός ότι δεν θα έχουν το άγχος να επισκέπονται τα ATMs στις προβλεπόμενες ημερομηνίες του μήνα (σ.σ ανά 15νθήμερο). Όσον αφορά στις υπόλοιπες αλλαγές, ο κατάλογος όπως περιγράφεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε αργά χθες το βράδυ, έχει ως εξής:

1. «Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) ανά ημερολογιακό μήνα».

2. Επιτρέπεται σε εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

3.επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010

4. Επιτρέπεται από εργαζόμενο το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.

5. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρούν ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.

6. Επιτρέπεται το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

7. Από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των ναυτιλιακών αυτών εταιρειών δύναται να μεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») το ανωτέρω ποσό των μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών»

8.  Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

thetoc