Η Σκόπελος κατά την αναχώρηση με το πλοίο της γραμμής [ φωτογραφία Skiathoslfie.gr ]

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα εγγράφονται τα εξής έργα:
-Επισκευή και συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου με 731.600 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης 600.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και 131.600 ευρώ από δημοτικά έσοδα ή χρηματοδότηση από άλλη πηγή.
-Αλλαγή χρήσης από κατοικία και εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις σε χώρο στέγασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Κέντρο Μελετών Λαογραφίας του Δήμου Σκοπέλου με 152.520 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης -CLLD Leader- Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
-Ανακατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων στην κοινότητα Γλώσσας με 22.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει με 10.000 από ΣΑΤΑ του 2017 και 12.000 ευρώ από ΣΑΤΑ του 2018.
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα εγγράφηκε και η μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία Λουτρακίου με 53.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Τέλος, από τον δήμαρχο Σκοπέλου εγκρίθηκε η δαπάνη για την καταγραφή του οδικού δικτύου στο νησί με εντοπισμό σημείων όπου απαιτούνται επεμβάσεις με πραγματογνωμοσύνη της υφιστάμενης κατάστασης και παράλληλη καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων. Η καταγραφή θα οδηγήσει σε μια ιεράρχηση των βέλτιστων παρεμβάσεων επί των καταγραφόμενων χωρικών δεδομένων σε σχέση ανάλυσης κόστους και αναμενόμενης ζήτησης. Για τον σκοπό αυτό διατέθηκε πίστωση 24.552 ευρώ.

e-thessalia.gr