Νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής διαθέτει ο Δήμος Αλοννήσου.

Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

Τακτικά Μέλη: Κική Αναγνώστου, Πρόεδρος, Παναγιώτης Αναγνώστου, Χαρίκλεια Θεοδώρου, Ευάγγελο Αναγνώστου, Κωνσταντίνο Ευσταθίου, Παναγιώτη Παπαβασιλείου, Διασεμή Αλεξίου.

Αναπληρωματικά Μέλη: Τσουκανας Παναγιώτης, Κωνσταντίνος Δροσάκης, Χλίβας Κωνσταντίνος, Ευσταθίου Μάχη, Γεωργίου Χριστίνα, Δημήτριος Σκιάνης, Αλεξίου Ιωάννης, Τσίτσα Ζωή , Αγγελική Μαλαματένια.