Νέα επιμορφωτικά προγράμματα στο Κέντρο Δία Βίου Μάθησης του Π.Θ

Το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ – πρώην Κ.Ε.Κ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε τον νέο κύκλο επιμορφωτικών προγραμμάτων που αναμένεται να υλοποιηθούν το ακαδημαϊκό έτος (2016 -2017) .

Αναλυτικά οι τίτλοι των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναμένεται να υλοποιηθούν είναι:

  Τίτλος Προγράμματος
1 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
2 Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)
3 Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών
4 Διγλωσσία και διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
5 CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching
6 Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching
7 Multi-task Fitness Trainer
8 Διοίκηση Μονάδων Υγείας
9 Marketing Ιδιωτικών Ιατρείων και Φαρμακείων
10 Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη Ιατρείου-Φαρμακείου
11 2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD – Α’ Επίπεδο
12 2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD – Β’ Επίπεδο
13 Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla
14 Πώς να πετύχετε στο χώρο εργασίας
15 Δημιουργία 3d animation με τη χρήση του 3ds-Max

Πληροφορίες αναφορικά με όλα τα προγράμματα (προθεσμίες, αντικείμενα επιμόρφωσης, κ.α.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη νέα ιστοσελίδα του Κέντρου Δία Βίου Μάθησης  www.kdvm.uth.gr

Κατά την περιήγηση στον νέο δικτυακό ιστότοπο, εκτός από τα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης που είτε υλοποιούνται είτε αναμένεται να υλοποιηθούν τη συγκεκριμένη περίοδο  μπορούν επίσης να πληροφορηθούν για όλες τις υπόλοιπες δράσεις του ΚΔΒΜ.