Σκιάθος (φωτο: Θοδωρής Κ. Τζούμας)

 

Ένα τμήμα περιλαμβάνει κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων στη Θεσσαλία, εκτιμώμενης αξίας 149.193,00€ πλέον ΦΠΑ. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται 16 περιπτώσεις αυθαιρέτων στη Μαγνησία και συγκεκριμένα 13 στα νησιά των Βορείων Σποράδων (τα 11 στη Σκιάθο), 2 στο Νότιο Πήλιο και 1 στο Διμήνι.

16 αυθαίρετα στα δάση – 

Στα 16 ανέρχονται και τα πρώτα αυθαίρετα που θα κατεδαφιστούν σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις στη Μαγνησία. Πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις (περιοχή, είδος αυθαιρέτου, χαρακτηρισμός έκτασης):

Τα αυθαίρετα στην Σκιάθο που θα κατεδαφιστούν 

ΠΟΥΝΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥπερίφραξη 139,00 μ., δάσος χαλεπίου πεύκης, καθαίρεση τοιχοποιίας (πλινθδομές)

ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥπερίφραξη 240.00 μ. δάσος χαλεπίου πεύκης, καθαίρεση τοιχοποιίας (πλινθοδομές)

ΣΚΙΑΘΟΥ Α)ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΥΡΜΗΓΚΑΙΝΑ. ΚΑΜΠΙΑ, ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β) ΦΟΥΡΝΑΚΙΑ Γ) ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Δ) ΠΟΥΝΤΑ Ε) ΠΟΥΝΤΑ ΣΤ) ΠΟΥΝΤΑ Ζ) ΠΟΥΝΤΑ περίφραξη α) 879,00 μ. β) 236,00 μ. γ) 162,00 μ. δ) 244,00 μ. ε) 36,00 μ. στ) 106,00 μ. ζ) 349,00 μ.- δάσος χαλεπίου πεύκης

ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΤΕΝΑΔΙΑ ΠΟΥΝΤΑ περίφραξη 94,00μ. – δάσος χαλεπίου πεύκης

ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ περίφραξη 350,ΟΟμ. – δάσος χαλεπίου πεύκης

ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ περίφραξη 370,ΟΟμ. – δάσος χαλεπίου πεύκης

ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ περίφραξη 204,ΟΟμ. – δάσος χαλεπίου πεύκης

ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ περίφραξη 762,ΟΟμ. – δάσος χαλεπίου πεύκης ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΤΕΝΑΔΙΑ ΠΟΥΝΤΑ περίφραξη 120,ΟΟμ. – δάσος χαλεπίου πεύκης

ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΟΥΝΤΑ περίφραξη 113,ΟΟμ. – δάσος χαλεπίου πεύκης

ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ περίφραξη 404,ΟΟμ. – δάσος χαλεπίου πεύκης.

31 αυθαίρετα σε παραλίες σε σύνολο απο τα οποία τα περισσότερα στο Νότιο Πήλιο

Ακόμη στα κάτωθι ακίνητα θα μπούν μπουλντόζες άμεσα στην Σκόπελο

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΨΑΛΙΔΩ στάβλος 29,70 μ.Χ 9,80μ.

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ περίφραξη τοιχίο

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΣ (ΜΠΛΟ)Προβλήτα 42,35

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΙΜΟΝΑΡΙ Προβλήτα 30,00

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΓΝΩΝΤΑΣΚρηπιδώματα, Προβλήτες 385,39

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΣΤΡΙ Τσιμεντόστρωση, τοιχίο 226,20

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΠΛΟΠροβλήτες 47,21

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΓΝΩΝΤΑΣ Τοιχίο τσιμεντόστρωση, σκάλα 58,55τ.μ.

Ο διαγωνισμός αφορά στις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικα πρωτόκολλα. Συνολικά σε επίπεδο Θεσσαλίας έχουν τελεσιδικήσει συνολικά 319 περιπτώσεις αυθαιρέτων, εκ των οποίων τα 232 αφορούν στον νομό Μαγνησίας.

Από το σύνολο των 319 τα 68 αυθαίρετα αφορούν σε αναδασωτέες εκτάσεις και τα 251 σε αιγιαλό και παραλία. Από τις 68 περιπτώσεις αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις οι 15 εντοπίζονται στον νομό Μαγνησίας.

Σε δηλώσεις του Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νίκος Ντίτορας ανέφερε τα εξής Αρχίζουμε από τις πιο παλιές υποθέσεις και θα συνεχίσουμε με προυπολογισμό 634.997,80€ (με ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει στις 30 Ιουνίου, στις 9 το πρωί.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για υποθέσεις αυθαιρέτων από το 2003 έως και το 2016, με τις περισσότερες εκθέσεις αυτοψίας να αφορούν στο χρονικό διάστημα από το 2007 έως και το 2012.

Τι προβλέπει η σύμβαση

Η σύμβαση προβλέπει την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών πάσης φύσεως τελεσίδικων εκθέσεων αυτοψίας, όπως έχουν χαρακτηρισθεί από τις κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες. Θα κατεδαφιστούν αυθαίρετα για τα οποία υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις – πρωτόκολλα κατεδάφισης, ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει και τη μεταφορά, διαχείριση και διάθεση των μπαζών σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους και με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα. Επίσης θα φροντίσει «για την πλήρη και κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση στην περιοχή των εργασιών κατεδάφισης».

Οι προς κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές είναι κυρίως κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία και στέγη από μπετόν, ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές (πέργκολες, στέγαστρα, στέγες κ.λπ.), περιφράξεις, περιτοιχίσεις, διαμορφώσεις εδάφους, επιχωματώσεις, κατασκευές από μπετόν (διαμορφώσεις, τοιχία, βάσεις κ.λπ.)