Με αφορμή την παρακάτω φωτογραφία που ανάρτησε ο Γιάννης Γιαλής και δείχνει μια αφιερωματική επιγραφή εντοιχισμένη σε άγνωστο σημείο, μαθαίνουμε από τον δρα Ιωάννη Φραγκούλα και το βιβλίο του ‘’Σκιαθίτικα Α, Ιστορία της Σκιάθου’’ (1978) τα εξής: Κείμενο επιγραφής σε λευκή μαρμάρινη στήλη, σπασμένη λίγο κάτω δεξιά: AΓΑΘΗ, ΤΥΧΗ,/ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΚΑΙ/ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑ/ TOΡΑ Λ CΕΠΤΙΜΙΟΝ/ CΕΥΗΡΟΝ ΠΕΡΤΙΝΑΚΑ/ CΕΒΑΣΤΟΝ Η ΒΟΥΛΗ/ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟC CKIAΘΙ/ ΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗCAME/ NOY ΠΙΣΤΟΥ TOY/ ΥΑΚΙΝΘΟΥ/ ΑΝ ΥC HP/ ΞΕΝ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΑΡ/ ΧΗC

«Η επιγραφή βρέθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας κάτω στο λιμάνι, στο Παλαιόκαστρο, και σήμερα είναι τοποθετημένη πάνω σε βάθρο στην είσοδο του δημαρχείου Σκιάθου…αποτελούσε δε βάση σε άγαλμα του Αυτοκράτορα Σεπτιμίου (Λουκίου) Σευήρου (193-211μ.Χ).

Η επιγραφή είναι πολύτιμη γιατί μας πιστοποιεί ότι στα χρόνια του Αυτοκράτορα Σεπτιμίου, η Σκιάθος ανήκε απ’ ευθείας στους Ρωμαίους και είχε αρκετά δημοκρατικά προνόμια, όπως βουλή, εκκλησία του δήμου» μα και επώνυμο άρχοντα τον Πίστο του Υακίνθου…