Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σκοπέλου σας ενημερώνει ότι έχει στελεχωθεί με Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο μέσω του Κοινωφελούς Προγράμματος Εργασίας.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αφορούν την υποστήριξη και συμβουλευτική σε:

α) ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, β) οικογένειες και γ) μεμονωμένα άτομα που βρίσκονται σε κοινωνική, ψυχολογική και οικονομική ανάγκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24240 22834